SCROLL

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
3.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 100.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

7/11/13

Πρωτοβουλία των 5: Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της διημερίδας


Η χώρα έχει άμεση ανάγκη ενός σχεδίου ανασυγκρότησης. Η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα έχουν χρέος να αναλάβουν την πρωτοβουλία για το άνοιγμα μιας μεγάλης εθνικής συζήτησης – διαβούλευσης, στην οποία θα κληθεί ο καθένας που μπορεί και θέλει και πρωτίστως η Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλει, αναφέρεται μεταξύ άλλων από το Δήμο Αθηναίων αναφορικά με τα συμπεράσματα της διημερίδας της Πρωτοβουλίας των 5 με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Πολιτική».
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και μέχρι να εκπονηθεί όμως αυτό το σχέδιο, οι ανάγκες τρέχουν και είναι πιεστικές. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει ήδη τις ευθύνες της και προσπαθεί με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες ενός μεγάλου και διογκούμενου τμήματος της κοινωνίας, το οποίο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις δικές του δυνάμεις.
Κρίσιμο συμπέρασμα είναι ότι η κοινωνική πολιτική δεν δίνει λύσεις για τις σημερινές ανάγκες. Το επιδοματικό μοντέλο έχει καταρρεύσει. Η σημερινή μας διημερίδα ανοίγει πρωτίστως τη συζήτηση και θέτει άξονες για νέες πολιτικές και δικτυώσεις κατ’ αρχήν μεταξύ των 5 και στη συνέχεια για όποιο δήμο ενδιαφέρεται.,
«Κεντρική μας επιδίωξη είναι να περάσουμε από την ελεημοσύνη και το κρατικό επίδομα στην αλληλεγγύη και την κάλυψη των αναγκών του πολίτη σε τοπικό επίπεδο», επισημαίνεται από το Δήμο Αθηναίων και προσθέτει:
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα παραδώσουμε σε κοινή χρήση προς κάθε ενδιαφερόμενο εργαλεία και μεθοδολογίες, που έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόσει αποτελεσματικά στους δήμους μας και αυτά είναι:
 • ·        Το λογισμικό Διαχείρισης του Κόμβου Αλληλοβοήθειας του δήμου Αθηναίων για την διαχείριση και το συντονισμό προσφοράς και διανομής αγαθών.
 • ·        Μεθοδολογία για την σύνταξη Δημοτικού Μητρώου Οργανώσεων και Φορέων της Κοινωνίας Πολιτών
 • ·        Manual Εθελοντισμού και εκπαίδευσης, όπως έχει εφαρμοστεί στο Δήμο Πατρέων
 • ·        Μεθοδολογία σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων  Κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά τα πορίσματα της διημερίδας της Πρωτοβουλίας των 5
Υφιστάμενη κατάσταση
 • ·        Πληθώρα νομοθετικών ρυθμίσεων, που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, οικονομικά αδύνατους, και που είναι αποσπασματικές και έντονα συγκεντρωτικές.
 • ·        Περιοριστικός και προαιρετικός χαρακτήρας παρέμβασης της Τ.Α. σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.
 • ·        Λειτουργικά προβλήματα: έλλειψη ευελιξίας στις αναθέσεις, προμήθειες και προσλήψεις του απαραίτητου διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού.
 • ·        Αδυναμία αξιοποίησης συνεργασιών και συντονισμού της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο τοπικό επίπεδο.
 • ·        Ανύπαρκτο θεσμικό πλαίσιο για την διευκόλυνση των συνεργασιών των Δήμων με φορείς της κοινωνίας πολιτών και παλαιά μοντέλα κατηγοριοποίησης των οργανώσεων σε σχέση με τις σύνθετες σημερινές κοινωνικές ανάγκες.
 • ·        Το μοντέλο της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής είναι στηριγμένο σε πολιτικές που απευθύνονταν σε κατηγορίες πολιτών, των οποιων τα κύρια κριτήρια ήταν είτε ηλικιακά (ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί), είτε ιατρικού τύπου.  Δεν καλύπτουν το εύρος των αναγκών για ένα κοινωνικό δίκτυ προστασίας, δηλ. στέγη – σίτιση – ένδυση – ιατρική περίθαλψη – φαρμακευτική περίθαλψη – προστασία από την βία – ανεργία.

Συμπεράσματα-προτάσεις
 • ·        Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί προνομιακό χώρο άσκησης κοινωνικής πολιτικής λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της που είναι η εγγύτητα προς τον ωφελούμενο, η ευχερής προσβασιμότητα και η ευελιξία.
 • ·        Η θεσμοθετημένη ανάθεση στους Δήμους της διαδικασίας καταγραφής και πρώτης αξιολόγησης των κοινωνικών αναγκών είναι επιβεβλημένη
 • ·        Εξατομίκευση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς τον πολίτη, που να καλύπτει μεγάλο εύρος των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών.
 • ·        Νέο μοντέλο προνοιακού πλουραλισμού: δικτύωση φορέων κρατικού, ιδιωτικού προσωπικού χώρου και εμπλοκή πολλαπλών συντελεστών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (εθελοντικοί φορείς, ομάδες αυτοβοήθειας, οικογένεια).
 • ·        Διαφοροποίηση της εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών ανάλογα με το χωρικό προσδιορισμό των Δήμων και τα ιδιαίτερα κοινωνικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά.
 • ·        Η δημιουργία «οδηγών ενεργειών» (Manual) για κάθε περίπτωση είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος λειτουργίας μιας δομής που στηρίζεται σε εθελοντική προσφορά, από την δημιουργία ενός απλού ή και σύνθετου κανονισμού λειτουργίας.
 • ·        Ενθάρρυνση της εθελοντικής προσφοράς με τη θεσμοθέτηση πλαισίου κινήτρων και επιβράβευσης (συστατικές επιστολές, πιστοποιητικά παρακολούθησης, σύνδεση με τα τοπικά σύμφωνα ανάπτυξης για πρόσβαση στην αγορά εργασίας).
 • ·        Επαναοριοθέτηση του πλαισίου διασύνδεσης πρωτοβάθμιας Υγείας και πρόληψης με τις κεντρικές δομές υγείας.

Προϋποθέσεις εφαρμογής της νέας κοινωνικής πολιτικής
 • ·        Μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας και προώθησης υπερτοπικών  συνεργασιών
 • ·        Επεξεργασία προδιαγραφών και μεθοδολογίας εκπόνησης κοινωνικών μελετών, κοινωνικών προγραμμάτων
 • ·        Κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού σε ζητήματα Κοινωνικού σχεδιασμού
 • ·        Διάχυση πληροφόρησης και διερεύνησης των δυνατοτήτων χρηματοδότησης
 • ·        Χρηματοδοτική κατοχύρωση:
o   αυτόνομη γραμμή προϋπολογισμού
o   συνδυασμός χρηματοδοτικών μέσων → ίδιοι πόροι, ΚΑΠ, πόροι από μεταφορά αρμοδιοτήτων, εναλλακτικές πηγές (χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr