SCROLL

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
3.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 100.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

6/8/13

Διαθεσιμότητα Νο2 το 2014

Προτού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της «κινητικότητας», η κυβέρνηση προαναγγέλλει νέα απογραφή στο Δημόσιο και ακόμη 12.500 υποψήφιους ανέργους μετά τον Δεκέμβριο, καταργώντας θέσεις ή ολόκληρα ΝΠΙΔ, δημοτικές επιχειρήσεις και μη εισηγμένες ΔΕΚΟ


Πριν καλά καλά ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαθεσιμότητας, με 12.500 υπαλλήλους να εμφανίζονται σαν υπεράριθμοι, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε διαθεσιμότητα μετά τις 23 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση προλειαίνει το έδαφος, ανοίγοντας την πόρτα της εξόδου για άλλους 12.500 αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που θα βγουν -κατ' απαίτηση της τρόικας- σε διαθεσιμότητα μετά τον Δεκέμβριο.
«Σήμερα οι περισσότεροι δήμοι υπολειτουργούν και η περαιτέρω μείωση του προσωπικού τους θα οδηγήσει σε αδυναμία προσφερόμενων υπηρεσιών σε δημότες, αρκετές από τις οποίες είναι και ανταποδοτικές», τονίζουν οι δήμαρχοι«Σήμερα οι περισσότεροι δήμοι υπολειτουργούν και η περαιτέρω μείωση του προσωπικού τους θα οδηγήσει σε αδυναμία προσφερόμενων υπηρεσιών σε δημότες, αρκετές από τις οποίες είναι και ανταποδοτικές», τονίζουν οι δήμαρχοιΕνα σημαντικό μέρος από αυτούς, όπως φανερώνουν οι προετοιμασίες της κυβέρνησης, θα προέρχεται από καταργήσεις θέσεων ή ολόκληρων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, δημοτικών επιχειρήσεων και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Για το λόγο αυτό έχει ζητήσει να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την απογραφή θέσεων και προσωπικού σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τις δημοτικές επιχειρήσεις και τις ΔΕΚΟ, που κανονικά λήγει στο τέλος Αυγούστου.
Η εγκύκλιος
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε πριν από λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλα τα ΝΠΙΔ, τις δημοτικές επιχειρήσεις και τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ, οι προϊστάμενοι των συγκεκριμένων οργανισμών πρέπει να αποστείλουν έως το τέλος Αυγούστου πλήρη στοιχεία με τις θέσεις του προσωπικού, τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, προϋπηρεσία, χρόνο έναρξης και λήξης σύμβασης, εκπαιδευτική κατηγορία, σχέση εργασίας - δηλαδή αν είναι αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου και έργου, εάν συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα, ειδικότητα κ.λπ.), αλλά και το προσωπικό που είναι αποσπασμένο στην υπηρεσία από άλλους φορείς.
Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι ένα σημαντικό μέρος από τους 12.500 υπαλλήλους που θα υπαχθούν σε διαθεσιμότητα από το τέλος Δεκέμβριου θα προέρχεται από τα 125 ΝΠΙΔ τα οποία αποτελούν εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα διαφόρων υπουργείων, από 1.100 δημοτικές επιχειρήσεις και από 50 ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα δεν είχαν υπαχθεί μέχρι σήμερα στην απογραφή προσωπικού του δημόσιου τομέα, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2010 και επικαιροποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο.
Ειδικότερα, στις 1.100 δημοτικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι απασχολούνται 7.000-8.000 υπάλληλοι, εκ των οποίων μόλις 1.000-1.500 με σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ οι υπόλοιποι είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου, που απασχολούνται κυρίως σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι 1.100 δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν σε ποσοστό 54% ΝΠΙΔ και σε ποσοστό 46% ΝΠΔΔ και προέκυψαν μετά τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις 4.700 δημοτικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν πριν από τον «Καλλικράτη». Οι περισσότερες είναι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι υπόλοιπες κοινωφελείς, ενώ λειτουργούν και ορισμένες για την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.
Με βάση τον «Καλλικράτη», σήμερα κάθε δήμος μπορεί να διαθέτει μόνο δύο δημοτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον πολυνόμο του υπουργείου Οικονομικών, που ισχύει εδώ και λίγους μήνες, σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο μεγαλύτερος αριθμός του προσωπικού τους απασχολείται κυρίως σε κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις, που έχουν δραστηριότητα την ανάπτυξη και τον πολιτισμό ανά δημοτικό διαμέρισμα.
Κοινωνικό έργο
Ιδιαίτερη δραστηριότητα επιδεικνύουν παράλληλα στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς των δημοτών, συμβάλλοντας με το προσωπικό τους σε διάφορα προγράμματα, όπως «Βοήθεια στο σπίτι», «Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων», βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ ελάχιστες είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις που κάτω από τη σκέπη τους λειτουργούν ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, δημοτικά και περιφερειακά θέατρα.
Ο αριθμός του προσωπικού στις δημοτικές επιχειρήσεις έχει μειωθεί γιατί, εκτός των άλλων, αρκετοί δήμοι, μετά τον «Καλλικράτη», που προέβλεπε την κατάργηση και συγχώνευση χιλιάδων δημοτικών επιχειρήσεων, προχώρησαν με βάση τη νομοθεσία στη μεταφορά, με μετάταξη, σημαντικού αριθμού υπαλλήλων τους σε κεντρικές υπηρεσίες των δήμων.
Αντιδράσεις
Η ενέργεια της κυβέρνησης να ζητήσει απογραφή του προσωπικού τους, σε συνδυασμό με την πιλοτική αξιολόγηση των δομών (υπηρεσιών) σε 13 δήμους και 2 περιφερειακές διοικήσεις, έχει ανάψει φωτιές σε δημάρχους και περιφερειάρχες που προειδοποιούν, σε περίπτωση ένταξης στη διαθεσιμότητα υπαλλήλων τους, για δυναμικές κινητοποιήσεις, στέλνοντας το μήνυμα ότι «σήμερα οι περισσότεροι δήμοι υπολειτουργούν και η περαιτέρω μείωση του προσωπικού τους θα οδηγήσει σε αδυναμία προσφερόμενων υπηρεσιών σε δημότες, αρκετές από τις οποίες είναι και ανταποδοτικές».
Στα 125 ΝΠΙΔ, που αποτελούν εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα διαφόρων υπουργείων, εκτιμάται ότι απασχολούνται περίπου 10.000 υπάλληλοι, μερικές χιλιάδες εκ των οποίων είναι αορίστου χρόνου. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο σε κάθε ΝΠΙΔ απασχολούνται 20-80 άτομα και αρκετά από αυτά συστάθηκαν τα τελευταία χρόνια για την κάλυψη πελατειακών αναγκών. Ωστόσο ορισμένα από αυτά επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο και η χρηματοδότησή τους προέρχεται κατά βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό... Τυχόν κατάργηση, μάλιστα, ορισμένων εξ αυτών, πέραν της απόλυσης του προσωπικού τους, θα οδηγήσει και σε στέρηση κοινοτικών κονδυλίων, καθώς καταγίνονται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κοινοτικών προγραμμάτων.
Αντίστοιχα, στις 50 ΔΕΚΟ και Α.Ε. του Δημοσίου, που βρίσκονται εκτός Χρηματιστηρίου, ο αριθμός των υπαλλήλων τους εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει τις 4.000-5.000, οι περισσότεροι όμως εκ των οποίων είναι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου. Πρόκειται για μικρούς σε μέγεθος οργανισμούς, που έχουν να κάνουν κυρίως με αναπτυξιακά προγράμματα, όπως οικοδόμηση σχολείων, νοσοκομείων και φυλακών, αλλά και με προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος ή την παροχή τεχνογνωσίας σε αγρότες...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr