SCROLL

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
3.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 100.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

12/12/12

Εθνικής Επιτροπής κατ’ Οίκον Φροντίδας ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


Αποκλειστικό:vssgr.blogspot.com
Θέμα 1ο 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι και Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων

Το ΒσΣ ήταν ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΚΤ, πολύ πετυχημένο, το οποίο βασίστηκε σε πόρους της ΕΕ με προσυμφωνημένη πεπερασμένη περίοδο συγχρηματοδότησης. Η υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας ήταν η αυτοχρηματοδότηση του προγράμματος από πόρους ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ και η ανάπτυξη ενός βιώσιμου χρηματοδοτικού μοντέλου. Σχεδιάστηκε και θεσμοθετήθηκε το  σύστημα ‘Κατ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων’ το οποίο πληροί τις άνω προϋποθέσεις με προοπτική να  αυτοχρηματοδοτήθει  από πόρους  που προέρχονται από το ΑΚΑΓΕ (35εκ€ για τρία χρόνια) και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων (0,2 %), που συγκεντρώνονται από όλους τους φορείς σε ειδικό λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ (εκτίμηση για το 2013 23εκ € περίπου). Το ‘Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων’ είναι παροχή προς ασφαλισμένους όλων των ταμείων που τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια με συγκεκριμένο ετήσιο ύψος, με αρμόδιο φορέα την Δ/νση κατ` οίκον Συνταξιούχων στο ΙΚΑ.
Εισηγητής Μερόπη Κομνηνού
Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
Θέμα 2ο
ΚΥΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Σχεδιασμός Ανάλυση Επεξεργασία Στοιχείων Μελλοντικές Πολιτικές Ενσωμάτωσης

Η ΚΥΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ σε πρώτη φάση σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες  ωφελουμένων σε όλη την Ελλάδα, και να δοκιμαστεί στην ανάπτυξή του το σύστημα εξυπηρέτησης της παροχής ‘Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων’. Τα  κριτήρια επιλογής  είναι δυναμικά και συνεχώς διευρυνόμενα, μέχρι να καλυφθεί ο πληθυσμός των 48.330 ωφελουμένων  περίπου  που δύναται να εξυπηρετηθούν στην παρούσα φάση .  

Κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τα στοιχεία που διαθέτει η ΕΕΤΑΑ, ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν οι ανάγκες των ωφελουμένων και να διευρυνθεί το σύστημα παροχής των ατόμων που το χρήζουν.
Εισηγητής Μερόπη Κομνηνού


Θέμα 3ο 
ΚΥΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Σχεδιασμός Ανάλυση Επεξεργασία Στοιχείων Μετάβαση των δομών των Δήμων στο νέο πρόγραμμα

Η ΚΥΑ ΠΑΡΟΧΩΝ σχεδιάστηκε με γνώμονα ότι δεν πρέπει να αποκλείσει κανέναν ενδιαφερόμενο από όσους επιθυμούν να παρέχουν την υπηρεσία που παρέχουν σήμερα οι δομές του ΒσΣ. Για το σκοπό αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η βελτίωση των κριτηρίων επιλογής των παρόχων από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος Κατ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων, η υιοθέτηση κανόνων ποιοτικών κριτηρίων παροχής των υπηρεσιών από τους παρόχους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ο δειγματοληπτικός ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς η αποβολή του παρόχου που δεν εκπληρώνει ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (προσωπικό, ειδικότητες, θέσεις, εξυπηρέτηση κλπ), μια που η αμοιβή στον πάροχο θα ανέρχεται σε 1200€ ετήσια του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Ο πάροχος προτείνει στον ωφελούμενο μια δέσμη υπηρεσιών που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που ο νόμος ορίζει σε καμιά περίπτωση όμως μικρότερη από ότι προβλέπεται.
Οι δομές των Δήμων πρέπει να μετεξελιχθούν με το υπάρχον προσωπικό, σε δομές που δεν θα υπόκεινται σε ΦΠΑ, σε παρόχους που δεν θα υφίστανται με τη σημερινή νομική τους μορφή γιατί από 1.4.2013 δεν θα μπορούν να προσλάβουν το προσωπικό που σήμερα διαθέτουν μια και οι συμβάσεις τους είναι σε ειδικό καθεστώς και δεν μπορούν να παραταθούν, ενώ για το υπάρχον προσωπικό ο ΣΚΛΕ δεν εγείρει θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ο εξορθολογισμός των υπαρχόντων δομών ανά Καλλικρατικό Δήμο κρίνεται επιβεβλημένος και πρέπει να υποβληθεί σχέδιο βιωσιμότητας ανά δομή ανά Δήμο που θα καθορίζει τον αριθμό των ωφελούμενων και τον προϋπολογισμό τους σε ετήσια βάση. Ο ΣΚΛΕ θα διεκδικήσει τα επαγγελματικά του δικαιώματα σε όλους τους παρόχους που θα θελήσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων  
 Εισηγητής Δημήτρης Ρέμμος

Θέμα 4ο
Βελτίωση και διεύρυνση του ‘Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων’και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες.
Αποκλειστικό:vssgr.blogspot.com
 Με γνώμονα την συνεχή βελτίωση του προγράμματος προς όφελος του πολίτη και με στόχο την εξυπηρέτηση και άλλων κοινών το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό του προγράμματος Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ανασφαλίστων, που θα ενταχθεί μέσα στις πολιτικές του Υπουργείου για την καταπολέμηση της φτώχειας.
Θα ακολουθήσουν οι πολιτικές που θα καλύψουν το πρόγραμμα για τα ΑμΕΑ και τους απειλούμενους από τη φτώχεια, ενώ έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη των μετεξελιγμένων δομών των Δήμων που εξορθολογισμένα αντιμετωπίζουν περιφερειακές ανισότητες (νησιά και ορεινές περιοχές).
Έμφαση θα δοθεί σε διακρατικές συνεργασίες του εθνικού Κατ’ Οίκον Φροντίδα με άλλα προγράμματα άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.
 Εισηγητής Δημήτρης Ρέμμος

Αποκλειστικό:vssgr.blogspot.com
ΕΔΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ. 

ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...... ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr