SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

31/3/12

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ - ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ»
  Όλοι οι φορείς θα πρέπει να έχουν προσκομίσει:
1.      Τα συνοδευτικά  έντυπα :    α) συνοδευτικό εντολής τοποθέτησης,
β) κατάσταση εργαζομένων στη μονάδα,
γ) μηνιαίος προγραμματισμός εργαζόμενων ανά
    εξυπηρετούμενο
για τους μήνες  Οκτώβριο και Νοέμβριο 2011 πρωτότυπα (για όσους τα έχουν στείλει μόνο ηλεκτρονικά).
2.      Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την πληρωμή της δόσης,  με αιτιολογία την είσπραξη χρημάτων.
3.      Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την πληρωμή της δόσης,  με  αιτιολογία την  είσπραξη χρημάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ  Εάν η φορολογική και η ασφαλιστική σας ενημερότητα, που έχουμε από  την πληρωμή της Β΄ δόσης παραμένει σε ισχύ δεν χρειάζεται να μας την ξαναστείλετε.
4.     Βεβαίωση από την Περιφέρεια - έδρα του φορέα περί «ισοσκελισμού του κόστους λειτουργίας με τις χρηματοδοτήσεις» βάσει της Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμ. Πρωτ.: 51009/ΕΥΣ 5360 – 24/11/2011.
5.      Έκδοση του αντιστοίχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών του φορέα (Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ.) προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο θα συμπληρώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις  που ακολουθούν. (παρακαλούμε να ακολουθήσετε σωστά το παράδειγμα που σας προτείνουμε συμπληρωμένο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ:
Τα στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. :
Επωνυμία : Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
Επάγγελμα : Σύμβουλοι φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση : Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 094149181
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών
 Στην αιτιολογία  πρέπει να αναφέρονται:
Ø       «Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και ο αριθμός ΟΠΣ. ανάλογα με τον τύπο  περιφέρειας   (ακολουθεί πίνακας με τους κωδικούς ΟΠΣ)
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
328215
Ανατ. Μακεδονίας  & Θράκης
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων νήσων
Δυτικής Ελλάδας
Πελοποννήσου
Βορείου Αιγαίου
Κρήτης
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

328216
Κεντρικής Μακεδονίας
Δυτικής Μακεδονίας
Αττικής
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
328217
Στερεάς Ελλάδας
Νοτίου Αιγαίου

Ø       Δράση: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας»
Ø       Γ΄ ΔΟΣΗ  (30%)  της από …./…./….  Σύμβασης  με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
o                                Το όνομα της Μονάδας  (ολογράφως)
o                                Ο αριθμός των ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ,  (σύμφωνα με τη σύμβαση)
o                                Το ποσό της δόσης που καταβάλλεται    ………   €

Παράδειγμα :     Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΠΣ: ……………)
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον  υπηρεσιών φροντίδας
Γ΄ Δόση (30%) της από ……/…../…  (ημερομηνία) σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
Βοήθεια στο Σπίτι 1,     ……. (αριθμός) εξυπηρετούμενοι,     …….. (ποσό) €
Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας,  ……. (αριθμός) εξυπηρετούμενοι,  ……..(ποσό) €

ΠΡΟΣΟΧΗ :
·         ΟΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΤΡΙΑ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗ)
·         ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΔΩΝ ΣΑΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011):
·         α) συνοδευτικό εντολής τοποθέτησης,
·         β) κατάσταση εργαζομένων στη μονάδα
·         γ) μηνιαίος προγραμματισμός εργαζόμενων ανά εξυπηρετούμενο
  
Τα παραστατικά  θα πρέπει να αποσταλούν στα κεντρικά γραφεία της  Ε.Ε.Τ.Α.Α (Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,  υπ΄ όψη κυρίας τ. Κουτρουμπέλη 3ος όροφος,
τηλ 2131320-618 ή 600

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr