SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

7/7/11

«Πράσινο φως» άναψε το υπουργικό στις «Κοινωνικές Επιχειρήσεις»


7/7/2011 8:56:00 πμ | Μαυρούλη Αργυρώ
http://www.real.gr/Στην παροχή φορολογικών, οικονομικών και ασφαλιστικών κινήτρων για τη δημιουργία «κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων» προχωρά η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν έγκρισης σχετικού νομοσχεδίου από το υπουργικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση φορέων κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας με πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (το οποίο δημιουργείται) και δυνατότητα ένταξης στο ν. 3908/2011 για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και τη δημιουργία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ως νομικό πρόσωπο με εμπορική ιδιότητα που θα λειτουργεί με βάση την αρχή «ένα μέλος - μία ψήφος».

Ως κίνητρα για τη σύσταση και τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων παρέχονται η δυνατότητα αξιοποίησης Κοινοτικών Πόρων, μέσω του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, ύψους 60 εκ. ευρώ με δυνατότητα αύξησης του ποσού σε 100 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι φορείς αυτοί θα μπορούν να αναπτύσσουν δράσεις συλλογικού σκοπού (για τοπικό συμφέρον, προώθηση της απασχόλησης κ.ά.) ένταξης στην αγορά ευπαθών ομάδων, κοινωνικής φροντίδας (παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε ηλικιωμένους, γυναίκες με βρέφη, χρόνια ασθενείς).

Σύσταση

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (όπως και οι φορείς κοινωνικής οικονομίας) μπορούν να συσταθούν με την εγγραφή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, εφόσον υπάρχει καταστατικό που υπογράφουν τουλάχιστον 7 πρόσωπα. Στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) μπορεί να συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα (όχι πάνω από το 1/3 των μελών), οι ΟΤΑ (οι τελευταίοι χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη διαχείριση ή τη διοίκηση).

Η εισφορά των μελών αποτελείται από μετρητά ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο έχει αποτιμηθεί σε χρήματα και μπορεί να συναποτελείται και από παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της επιχείρησης. Μέλη μπορούν να είναι και οι εργαζόμενοι σε αυτές.

1. Εφόσον μέλος της επιχείρησης εισφέρει δικαιώματα επί ακινήτων, κινητών ή άυλων αγαθών, οι κατά περίπτωση αναγκαίες πράξεις μεταβίβασης απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος και κάθε εγγραφή σύστασης ή μεταβίβασης ή άρση ή διαγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο και για την καταχώριση των σχετικών δικαιοπραξιών καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα έμμισθων ή άμισθων υποθηκοφυλάκων μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ.
2. Τα απασχολούμενα μέλη που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλια ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αμοιβή τους από την επιχείρηση.
3. Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της, το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της. Το ποσοστό των κερδών που διανέμεται στα μέλη-φυσικά πρόσωπα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
4. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορούν να θεσπίζονται περαιτέρω οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ.
5. Τα μέλη - φυσικά πρόσωπα της επιχείρησης μπορούν να ασφαλίζονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ (άρθρο 5 του Π.1. 258/2005) καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης, μειωμένες κατά 50%.
6. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν άνεργους μέσω ΟΑΕΔ με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Τα κέρδη

Τα κέρδη διατίθενται τουλάχιστον κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού και τουλάχιστον κατά ποσοστό 40% για τις καταστατικές δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το υπόλοιπο διανέμεται στα μέλη - φυσικά πρόσωπα της Κοιν.Σ.Επ., εκτός αν άλλως οριστεί με ομόφωνη απόφαση των μελών. Η διανομή των παραπάνω κερδών γίνεται με βάση την εισφορά του κάθε μέλους στην Κοιν.Σ.Επ., εκτός αν οριστεί διαφορετικά με ομόφωνη απόφαση των μελών.

Αυστηρές κυρώσεις

Σε όσες επιχειρήσεις παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου θα επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής την οριστική διαγραφή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr