SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

5/5/11

«Πλαίσιο αιτημάτων Ε.Σ.ΑμεΑ. και Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ για την συνάντηση των εκπροσώπων της με τον Υπουργό Υγείας στις 3 Μαϊου 2011»


Αθήνα/Athens: 3-5-2011                      
Εξαιρετικά Επείγον                                                        Αρ Πρωτ./Ref. Nr: 1330
Πληροφορίες: Μπαρμπαλιά  Ελένη                                              Προς:
 -κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής   
  Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝ:
-Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης κ. Μ. Ραγκούση
-Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
-Γραφείο Υπουργού Εργασίας και  Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Λ. Κατσέλη
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
-κ. Στεφάνου, Γεν. Γραμματέα Υπ. Εσωτερικών
-κ. Ευ. Μπεργελέ, Γεν. Γραμματέα Δημ. Διοίκησης
-κ. Η. Πλασκοβίτη, Γεν. Γραμματέα Υπουργείο Οικονομικών
-κ. Αθηνά Δρέττα, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
-κ. Τσέκο, Γεν. Γραμματέα Διαχείρισης και άλλων πόρων
-κ. Γ. Κατριβάνο, Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας
  
Θέμα:   «Πλαίσιο αιτημάτων Ε.Σ.ΑμεΑ. και Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ για την συνάντηση των εκπροσώπων της με τον Υπουργό Υγείας στις 3 Μαϊου 2011»

Κύριε Υπουργέ,
Στη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.ΑμεΑ. και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ  στις  14 Απριλίου 2011 μαζί σας, η οποία έλαβε χώρα αμέσως μετά την μαζική κινητοποίηση διαμαρτυρίας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους έξω από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την σταδιακή κατάρρευση του προνοιακού συστήματος της χώρας μας, καθορίστηκε νέα συνάντηση στις 3 Μάιου 2011, με σκοπό την αναλυτική συζήτηση του πλαισίου των αιτημάτων μας.

Το πλαίσιο των αιτημάτων μας αφορά εκείνα τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε αρνητικές μορφές διάκρισης και των οποίων θεμελιώδη δικαιώματά τους καταστρατηγούνται σε διαχρονική βάση. Οι επιπτώσεις της δυσμενούς  οικονομικής κρίσης είναι ιδιαίτερα έκδηλες για αυτά τα άτομα των οποίων η προστασία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και όλου του πολιτικού κόσμου. 

Στη σημερινή συνάντηση της 3ης Μαΐου 2011 καταθέτουμε τα εξής επείγοντα αιτήματα τα οποία απαιτούν την λήψη κατεπειγόντων μέτρων, ώστε να αποτραπεί η κατάρρευση του δημόσιου προνοιακού συστήματος της χώρας: 

·  Άμεση ρύθμιση της επιχορήγησης των μη κερδοσκοπικών Φορέων/Κέντρων και Ιδρυμάτων παροχής υπηρεσιών στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες για να αποτραπεί η διακοπή της λειτουργίας τους, με την επίλυση όλων των διαδικαστικών προβλημάτων που έχουν προκύψει κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του ¨Καλλικράτη¨,
·  Την αύξηση του κονδυλίου χρηματοδότησης των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τουλάχιστον στα 25.000.000€ από τα 14,9 εκατ.€ που έχει προβλεφθεί φέτος και την προσαρμογή αυτού του κονδυλίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων
·  Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού επιστημονικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, ειδικού βοηθητικού σε όλες τις δημόσιες δομές του Προνοιακού Συστήματος (Θεραπευτήρια χρονίων, παθήσεων, Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ., ΚΑΦΚΑ κ.λπ),
·  Την άμεση καταβολή δεδουλευμένων σε όλους τους εργαζομένους των Κέντρων ανοιχτής και κλειστής περίθαλψης και τη διασφάλιση της εργασίας τους,
·  Την επιτάχυνση των ήδη καθυστερούμενων διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για άτομα με βαριές αναπηρίες από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.,
·  Σύναψη συμβάσεων ειδικών νοσηλίων με σύντομες διαδικασίες μεταξύ των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας που έχουν συσταθεί από ΝΠΙΔ (π.χ. Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Α.μεΑ.) και των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
·  Έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών ανανέωσης των συμβάσεων προσωπικού που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την κάλυψη αναγκών παροχής προνοιακών υπηρεσιών σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, (Η ανανέωση αυτών των συμβάσεων αποτελεί δέσμευση της πολιτείας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1260/1999),
·  Την άμεση αναπροσαρμογή του κόστους των θεραπευτικών πράξεων για την υποστήριξη, φροντίδα και αποκατάσταση των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, το οποίο δεν έχει αναπροσαρμοστεί από το 1979.
·  Άμεση θέσπιση ειδικού Προγράμματος Υποστήριξης Προγραμμάτων Υπηρεσιών Κέντρων και Δομών που απευθύνονται σε άτομα με νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες ως το ελάχιστο αντισταθμιστικό ισοδύναμο της χρηματοδότησης της διοργάνωσης από το Ελληνικό Δημόσιο του κοσμοπολίτικου γεγονότος των ¨Special Olympics¨ στην Αθήνα, στην Ελλάδα της κρίσης του 2011.
·  Διευθέτηση με το Υπουργείο Παιδείας ώστε να μην παραμείνει κανένα άτομο σχολικής ηλικία ς που διαβιεί σε δομές/κέντρα κλειστής ή ανοιχτής περίθαλψης εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος.
·  Κατάρτιση  Εθνικού Σχεδίου Αποϊδρυματοποίησης, όπως αυτό προβλέπονταν στο πλαίσιο του Κυβερνητικού Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ  -Κεφ. 3ο, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του.
·  Συνέχιση του Προγράμματος «Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης ΑμεΑ» το οποίο υλοποιήθηκε από την Ε.Σ.Α.μεΑ. σε 130 Ιδρύματα, Κέντρα Κλειστής/ Ανοιχτής Περίθαλψης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και Σωματεία ΑμεΑ και των οικογενειών τους.   
·  Άνοιγμα Παραλίας ΚΑΑΠ Βούλας με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών. (ΠΑΣΠΑ).  


Κύριε Υπουργέ,

Προσδοκούμε στην σύντομη διευθέτηση των ανωτέρω ζητημάτων που απασχολούν ένα μεγάλο μέρος του αναπηρικού χώρου.Με εκτίμηση

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     
                                              Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                             ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr