SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

9/2/11

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΚΛΕ ΣΤΟΥΣ 325 ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Επιστολή-Παρέμβαση ΣΚΛΕ στους 325 Δημάρχους της χώρας για τους Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής που προβλέπεται να δημιουργηθεί σε κάθε Δήμο από το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Ο ΣΚΛΕ για να ενημερώσει σχετικά με τις θέσεις του για τη Δομή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, που προβλέπεται να δημιουργηθεί σε κάθε Δήμο της χώρας αποστέλλει επιστολή και στους 325 Δημάρχους της χώρας. Την πρώτη επιστολή παρέδωσε η Πρόεδρος του ΣΚΛΕ κα Ευαγγελία Χαλβατζά στο Δήμαρχο Αθηναίων κύριο Γιώργο Καμίνη κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν χθές το πρωί.

Στην επιστολή γίνεται παρουσίαση της βασικής θέσης του ΣΚΛΕ για ένταξη όλων των προγραμμάτων, δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.
Επιπλέον, παρουσιάζονται τεκμηριωμένα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πρότασης του ΣΚΛΕ, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εναλλακτικές δυνατότητες που προκρίνονται.
Τέλος, στο παράρτημα της επιστολής επισυνάπτονται χρήσιμα εργαλεία για τους Δημάρχους όπως: 1. Ενδεικτικό Σχέδιο Διοικητικής  Διάρθρωσης Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, 2. Επιμέρους Παρατηρήσεις, 3. Ενδεικτικός Υπολογισμός Μερικού Οικονομικού Οφέλους από την ένταξη των ΝΠΔΔ/ΔΟΜΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.
Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν παραληφθεί οι επιστολές στους Δημάρχους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Αιτωλίας & Ακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδα υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η αποστολή σε όλους τους Δημάρχους της χώρας.   

            Αθήνα  7 / 2 / 2011
Αρ.πρωτ. 9386

 

Προς: Αξιότιμους Δημάρχους
           

                                     
Θέμα: «Οργανισμοί Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμων / Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής»

Αξιότιμε/η Δήμαρχε,

Με την ευκαιρία της εκλογής σας, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμότερες ευχές μας για την ευόδωση των στόχων και την επιτυχή άσκηση των νέων καθηκόντων σας.
Ο Σύνδεσμος  Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο των 5.000 Κοινωνικών Λειτουργών της Ελλάδος και αριθμεί 30 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας μας πάντοτε βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σε τοπικό επίπεδο  σύμφωνα με τις αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της διαφάνειας, της ισοτιμίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ο Σ. Κ. Λ. Ε. και τα μέλη του με την καθημερινή επαγγελματική τους δράση έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία, ανάπτυξη και καθιέρωση πολύ σημαντικών Κοινωνικών Προγραμμάτων – Δομών  που σήμερα θεωρούνται υψηλής προτεραιότητας σε κάθε Δήμο. Ενδεικτικά, αναφερόμαστε στα ΚΑΠΗ, στις Δομές Βοήθεια στο Σπίτι, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, στα Γραφεία Συνοδευτικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, στα Γραφεία Στήριξης ΑΜΕΑ και Ανέργων που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους σαν μέρος της δουλειάς των πρώτων Κοινωνικών Λειτουργών που κλήθηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ως καινοτόμες δράσεις και καθιερώθηκαν ως οι πλέον επιτυχημένες πρακτικές στο χώρο.
Ο ΣΚΛΕ εδώ και χρόνια υποστήριζε τη Δημιουργία Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών σε κάθε Δήμο με σκοπό την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την μείωση του διοικητικού κόστους λειτουργίας την βελτιστοποίηση ικανοποίησης των πραγματικών αναγκών, και τη διασύνδεση των πολιτικών. Η επίσημη πολιτεία με τον Καλλικράτη έκανε πράξη τη πρόταση αυτή προβλέποντας τη δημιουργία Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών σε κάθε Δήμο της χώρας.
Ειδικότερα, με το άρθρο 97 του Νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), το οποίο αναφέρεται στις Υπηρεσιακές Μονάδες των Δήμων θεσμοθετείται στα πλαίσια κατάρτισης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και η δημιουργία Μονάδας Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής). Σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες της Μονάδας για το σχεδιασμό και υλοποίηση των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό (δημοτικό) επίπεδο, σε αυτές που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 75 περ. ε’, ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) προστίθενται οι αρμοδιότητες από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που μεταφέρονται με το άρθρο 94: «Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων».  
Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι αν και είναι θεσμικά ισχυρή σήμερα η δημιουργία Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, για την αποτελεσματική της λειτουργία απαιτούνται επαρκείς οικονομικοί πόροι, επαρκής στελέχωση και σωστή οργανωτική διάρθρωση (Δομή).
Επισημαίνεται ότι όπως διαφαίνεται από τους προτεινόμενους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, δεν  επιτυγχάνονται ούτε στο ελάχιστο βασικά ζητούμενα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης όπως: η αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, η μείωση του διοικητικού κόστους λειτουργίας, η ανάπτυξη οικονομίας κλίμακας, η βελτιστοποίηση ικανοποίησης των πραγματικών αναγκών και η οργανική διασύνδεση των πολιτικών. Αντίθετα, συνεχίζεται ο κατακερματισμός των παρεχόμενων  κοινωνικών υπηρεσιών σε διαφορετικές οργανικές μονάδες με δυσμενείς συνέπειες στην αποτελεσματικότητα τους.
Επιπλέον, η έλλειψη συντονισμού, δικτύωσης, επαρκούς και κατάλληλης στελέχωσης ευνοεί την πανσπερμία επικαλυπτόμενων δράσεων των διαφορετικών φορέων Κοινωνικής Πολιτικής και σε αδυναμία ανταπόκρισης στις πραγματικές ανάγκες. Οι πολίτες μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αντί να είναι δέκτες υψηλού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται από Γραφείο σε Γραφείο.
Τελικά, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, οι πολίτες αντί να εξυπηρετούνται πια στη γειτονιά τους, θα συνεχίσουν να μετακινούνται στο μεγάλο αστικό κέντρο της περιφέρειας τους για να εξυπηρετηθούν από μία Υπηρεσία που θα έχει αλλάξει μόνο όνομα. Άραγε αυτό είναι το ζητούμενο του νέου διοικητικού συστήματος;
Η σύσταση  μίας σύγχρονης Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών θα πρέπει να καθορίζεται από τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι υπηρεσίες της θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα εξατομικευμένες, αποκεντρωμένες και προσβάσιμες στους πολίτες σε επίπεδο γειτονιάς. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει να διασφαλίζονται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και δεοντολογικές αρχές που απαιτούνται για την παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των χρηστών. 
Για την αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, κρίνεται αναγκαία η ένταξη όλων των προγραμμάτων, δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής. Κατά συνέπεια η  προβλεπόμενη κατάργηση ή αναδιοργάνωση όλων των Νομικών Προσώπων, Δομών και Προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (ΚΑΠΗ, ΚΕΦΟ, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ, Παιδικών Σταθμών) θα πρέπει να ακολουθηθεί από την ένταξή τους στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με αυτονόητη και την ένταξη του προσωπικού τους σε αυτή.
Έτσι, θα δημιουργηθεί μία Διεύθυνση στελεχωμένη με ικανοποιητικό αριθμό επιστημόνων, διεπιστημονική προσέγγιση που θα ευνοεί την οριζόντια διασύνδεση των υπηρεσιών της με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δικτύου της Περιφέρειας και τις κεντρικές υπηρεσίες του αντίστοιχου υπουργείου και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
Σήμερα που η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση θέτει περιορισμούς στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών η εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης μας είναι σημαντική. Αναλυτικά, υπολογίζεται ότι εξοικονομείται σε ετήσια βάση το ποσό των € 20.000 έως 25.000 τουλάχιστον, που αντιστοιχεί στο διοικητικά βάρη που προκύπτουν μόνο από τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου ενός μόνο ΝΠΔΔ σε ένα μέσο αστικό Δήμο (επισυνάπτεται σχετική ανάλυση). Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι το ποσό αυτό επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών σε υλικά καθαριότητας, γραφική ύλη, υγειονομικό υλικό και είδη κυλικείου 3 Δομών ΚΑΠΗ που εξυπηρετούν συνολικά 1800 περίπου μέλη για ένα ολόκληρο έτος. 

Κύριε Δήμαρχε,

Με τον Εσωτερικό Οργανισμό Υπηρεσιών που υποχρεούσθε να καταρτίσετε για το Δήμο σας, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε και να τροποποιήσετε το προτεινόμενο μοντέλο και να δημιουργήσετε ένα εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της αποτελεσματικής άσκησης των νέων αρμοδιοτήτων των Δήμων σε συνάρτηση πάντα με τους διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ΣΚΛΕ και τα μέλη του μπορούν να συμβάλουν με τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές προτάσεις.
Επισημαίνεται ότι η ΕΕΤΑ στην με αριθμό πρωτ. 2240 / 13-12-2010 επιστολή της σχετικά με την Πρόταση του ΣΚΛΕ για τη δομή της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών αναφέρει: «Η πρόταση σας για την μεταφορά όλων των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα από τα νομικά πρόσωπα σε μία Δημοτική Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, θεωρούμε ότι δεν αποκλείεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έχει τα πλεονεκτήματα που αναφέρετε και επομένως είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε δημοτικής αρχής να αποφασίσει από ποια δομή του Δήμου θα παρέχονται όχι μόνο οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και οι υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς».
Η δυνατότητα αυτή αναφέρεται στον «Οδηγό Προσαρμογής των Προτύπων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Δήμου», που εκπόνησε η ΕΕΤΑΑ. Επομένως αν η δημοτική αρχή ενός μεγάλου Δήμου επιθυμεί την ένταξη υπηρεσιών σε θέματα κοινωνικά, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς μέσα στο οργανόγραμμα του Δήμου, θα πρέπει να συγκροτήσει μία Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και μία Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και ανάλογα τμήματα.  
Σε ότι αφορά το Οργανόγραμμα της Διεύθυνσης πιστεύουμε ότι αυτή θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση των πολιτών και όχι στη λειτουργία της Διοίκησης. Τα τμήματα και οι αρμοδιότητες τους θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα από τους πολίτες και να λαμβάνουν υπόψιν τους τις ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες, την υπάρχουσα στελέχωση, και τους διαθέσιμους πόρους κάθε Δήμου. Κατά συνέπεια ο κάθε Οργανισμός θα πρέπει να εξειδικευτεί από το  επιστημονικό προσωπικό κάθε Δήμου που γνωρίζει τα στοιχεία αυτά καλύτερα από καθένα.
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται  το ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΩΝ που επισυνάπτεται.
Εκτός της παραπάνω βασικής μας θέσης για τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων κρίσιμα για την αποτελεσματική λειτουργία των νέων υπηρεσιών θεωρούνται και ορισμένα άλλα ζητήματα, που παρατίθενται συνημμένα ως επιμέρους παρατηρήσεις.
Είμαστε πάντα στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.


Για το Δ. Σ.
Η Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ευαγγελία  Χαλβατζά
Γεώργιος Λουκάς
Κοινοποίηση:
  1. ΠΑΣΟΚ
  2. ΝΔ
  3. ΚΚΕ
  4. ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ
  5. ΛΑΟΣ
  6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
  7. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  8. ΚΕΔΚΕ
ΠΟΕ ΟΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr