SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

11/9/10

Ντόλιος προς ΟΤΑ: Εφαρμόστε τις αποφάσεις για τους συμβασιούχους

Από: aftodioikisi.gr


Nα εφαρμόζουν τις τελεσίδικες αποφάσεις του Αρείου Πάγου για υποθέσεις συμβασιούχων που αναγνωρίζονται ως αορίστου χρόνου, αφού πρώτα εξαντλούν τα ένδικα μέσα, ώστε να μην καθίστανται τελεσίδικες, ζητά από τους ΟΤΑ με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου είναι το εξής:


«Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, σας γνωρίσαμε ότι οι ΟΤΑ οφείλουν να εφαρμόζουν τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες αναγνωρίζεται ότι η σχέση εργασίας που τους συνδέει με τους ενάγοντες είναι αορίστου χρόνου, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που το Τριμελές Συμβούλιο του Αρείου Πάγου τους καλεί να τις εφαρμόσουν.
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης Γενικής Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010), κατόπιν παραπομπής σχετικής υπόθεσης, έκρινε ότι «τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, που αποφαίνονται για το αν συγκεκριμένες σχέσεις εργασίας απασχολούμενων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και ως εκ τούτου παράγουν δεδικασμένο και εκτελεστότητα, υποχρεώνουν τη διοίκηση σε συμμόρφωση και δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών. Επομένως…….. και οι αποφάσεις του αρμόδιου Τριμελούς Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις άνω δικαστικές αποφάσεις, είναι ομοίως υποχρεωτικές και απόλυτα δεσμευτικές για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν δε αυτές πλήρες και νόμιμο δικαιολογητικό για την εκταμίευση του ποσού της κύρωσης και τη θεώρηση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων».
Μετά την εξέλιξη αυτή, οι εναγόμενοι ΟΤΑ υποχρεούνται, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις του ν. 3068/2002, να εφαρμόζουν τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων συνιστώνται, με την πράξη κατάταξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου, αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης κατάταξης του προσωπικού στις θέσεις αυτές, δεδομένου ότι με την πράξη αυτή συνιστώνται θέσεις και ως εκ τούτου πρόκειται για πράξη κανονιστικού περιεχομένου.
Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ οφείλουν να εξαντλούν τα ένδικα μέσα, ώστε να μην καθίστανται τελεσίδικες οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα και με το Α.Π. 2/54630/0022/2.10.2006 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους ενδιαφερόμενους φορείς των ΟΤΑ, επιισημαίνοντάς τους ότι οφείλουν να εξαντλούν τα ένδικα μέσα, προκειμένου να υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους.
Για διευκόλυνση, το παρόν είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας, στη διεύθυνση www.ypes.gr, στη διαδρομή:
• Περιφερειακή Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού/Μονιμοποίηση συμβασιούχων/Εγκύκλιοι
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, σχετικά μεμονωμένα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας θα αρχειοθετηθούν.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr