SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

29/4/10

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Οι 910 Δήμοι και οι 124 Κοινότητες που υπάρχουν σήμερα συνενώνονται σε 333 Δήμους. Οι 57 Νομαρχίες και τα 19 Επαρχεία καταργούνται και αντικαθίστανται από 13 αιρετές Περιφέρειες και οι 13 κρατικές Περιφέρειες αντικαθίσταται με τη σειρά τους από 7 αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Οι μισές θέσεις πολιτικού προσωπικού περικόπτονται...

Αυτά προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου «Καλλικράτης» που παρουσίασε πριν από λίγο στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης.

«Εκατοντάδες θεσμικές παρεμβάσεις ενσωματώνει το νομοθέτημα του “Καλλικράτη”, που θα αντιστοιχούσαν στηνπραγματικότητα σε 16 νομοσχέδια», ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, παρουσιάζοντας στο Υπουργικού Συμβούλιο το νομοσχέδιο για το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Ραγκούσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

1. Τη χωροθεσία των νέων Δήμων σε όλη τη χώρα.
2. Τη συγκρότηση των Περιφερειών με την κατάργηση των ΝομαρχιακώνΑυτοδιοικήσεων και Επαρχείων.
3. Τη συγκρότηση αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τη συγχώνευση των κρατικώνΠεριφερειών.
4. Τη μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης στους Δήμους.
5. Την εισαγωγή ενός νέου συστήματος διακυβέρνησης των Οργανισμών ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης με την εισαγωγή και νέων θεσμών, όπως ο Συμπαραστάτης του Δημότηκαι της Επιχείρησης κατά το πρότυπο του Συνηγόρου, ταυτόχρονα βεβαίως με τηναξιοποίηση διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως η Επιτροπή Διαβούλευσηςή το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.
6. Την ουσιαστική αλλαγή στο εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης, με τη μείωση του εκλέγεσθαι στα 18 που αναμένεται να ανοίξει την Αυτοδιοίκηση στους νέους.
7. Για πρώτη φορά από τη σύστασή της με την κωδικοποιημένη συγκέντρωση τουσυνόλου των αρμοδιοτήτων της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
8. Με τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων από κάθε, χωρίς εξαίρεση, Υπουργείο προςτην αιρετή Περιφέρεια.
9. Με τη δημιουργία ενός εξ' ολοκλήρου νέου συστήματος εποπτείας των ΟΤΑ.
10. Με την εισαγωγή ενός νέου συστήματος οικονομικής κατοχύρωσης των πόρων των ΟΤΑ με τη σύνδεσή τους με τους πιο δυναμικούς πόρους, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, Φόρος Εισοδήματος, αλλά και την εισαγωγή ενόςνέου συστήματος οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου του δανεισμού, καθώς καιένα νέο σύστημα εξυγίανσης των υπερχρεωμένων Δήμων.
11. Με την εισαγωγή της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης στην Αττική και τηΘεσσαλονίκη.
12. Με τη θέσπιση ενός νέου συστήματος ενδοδημοτικής αποκέντρωσης που δίνει νέαυπόσταση στο χωριό και τη γειτονιά, με νέους πόρους, αρμοδιότητες στις οποίεςαξιοποιείται ξανά ο όρος της Κοινότητας, γιατί η Κοινότητα, Δημοτική καιΤοπική, είναι το κύτταρο των νέων ισχυρών Δήμων που αναζωογονεί ο«Καλλικράτης».
13. Με την εισαγωγή ενός νέου πλαισίου για την καταστατική θέση των αιρετών πουενισχύει το ρόλο, αλλά και την αξιοπιστία τους.
14. Με τη συνολική επαναρύθμιση του καθεστώτος των επιχειρήσεων και των νομικώνπροσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οδηγεί στον περιορισμό τους κατά 65%, με την κατάργηση δηλαδή πάνω από 4.000 και τις συνακόλουθες μετατάξεις του προσωπικού τους.
15. Με την εισαγωγή ενός πλαισίου λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης προσαρμοσμένοστις ανάγκες της νησιωτικότητας, αλλά και ορεινότητας βάσει, πέραν όλων των άλλων, και της ειδικής θέσης που τους επιφυλάσσει το Σύνταγμα.
16. Τη θέσπιση ενός νέου αναπτυξιακού προγράμματος, του προγράμματος «Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» του προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ», στοοποίο, με τη συμμετοχή πια της ίδιας της Αυτοδιοίκησης, αρθρώνονται δράσεις πουθα συμβάλλουν με νέους πια όρους στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας.
«Σήμερα το 88% του συνόλου των Δήμων της χώρας είναι Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Εάν κάποιος αναναλογιστεί τι γίνεται με την ένταξη έργων από αυτούς τους ΟΤΑ στο Γ' ΚΠΣ θα διαπιστώσει είναι ότι οι ΟΤΑ κάτω των 10.000 κατοίκων ενέταξαν κατά μέσο όρο 9 έργα στο Γ' ΚΠΣ, όταν Δήμοι μεπληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους είχαν μέσο όρο ένταξης 94 έργα», διευκρίνησε ο κ. Ραγκούσης.
Συνένωση ΟΤΑ
Το πρώτο πρώτο βήμα, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο είναι να περιοριστούν δραστικά οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να γίνουν μεγαλύτεροι, ισχυρότεροι και περισσότερο αποτελεσματικοί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται.
Οι 910 Δήμοι και οι 124 Κοινότητες που υπάρχουν σήμερα συνενώνονται σε 333 έως 343 Δήμους. Οι 57 Νομαρχίες και τα 19 Επαρχεία καταργούνται και αντικαθίστανται από 13 αιρετές Περιφέρειες και οι 13 κρατικές Περιφέρειες αντικαθίσταται με τη σειρά τους από 7 αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Οι εξοικονομήσεις του «Καλλικράτη»
Οι δραστικές συνενώσεις επηρεάζουν το σύνολο της δομής και λειτουργίας των ΟΤΑ, όπως είναι φυσικό, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Για παράδειγμα, ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων από 16.150 που είναι σήμερα περιορίζεται στους μισούς. Επίσης οι 195 θέσεις Αντινομαρχών αντικαθίστανται από τις μισές Αντιπεριφερειαρχών και οι1.496 νομαρχιακοί σύμβουλοι αντικαθίστανται από 703 περιφερειακούς συμβούλους.
Συνολικά οι περισσότερες από 50.000 θέσεις πολιτικού προσωπικού μειώνονται σε 25.000 θέσεις. Μόνο δε από τη μείωση αυτών των θέσεων πραγματοποιείταιεξοικονόμηση της τάξης του 60%.
Τη συνένωση των ΟΤΑ ακολουθούν και τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων. Από 6.000 που είναι σήμερα μειώνονται σε λιγότερο από 2.000.

Τα περίπου 60.000 μέλη των διοικήσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, μειώνονται κατά 40.000 και βεβαίως φτάνουν σε ένα αριθμό περί τις 20.000 μέλη Διοικητικών Συμβουλίων δημοτικών επιχειρήσεων.
Δημιουργούνται επτά αποκεντρωμένες κρατικές Διοικήσεις
Η μετατροπή των υφιστάμενων Περιφερειών σε βαθμίδα Αυτοδιοίκησης δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας νέων, λιγότερων σε αριθμό πια αποκεντρωμένων δομών κρατικής Διοίκησης. Για το λόγο αυτό δημιουργούνται επτά αποκεντρωμένες κρατικές Διοικήσεις.
Ο αριθμός των αποκεντρωμένων κρατικών Διοικήσεων θα τεκμηριώνεται τόσο με την ανάλυση των οικονομικών, αλλά και των κοινωνικών, των χωροταξικών και των γεωγραφικών δεδομένων, όσο βεβαίως και με τη συγκριτική αξιολόγηση που κάναμε,του κόστους και του οφέλους με βάση όλα τα εναλλακτικά σενάρια.
Πηγή:fimotro

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr