SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

24/3/10

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Πηγή: ΚΕΔΚΕ 1820/01/2010
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2010
-->
Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είναι πλέον κοινός τόπος, αποτελεί βασική συμφωνία όλων σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων και απαίτηση των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης, πώς κάθε συζήτηση για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, για τη νέα αρχιτεκτονική της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης πρέπει να ξεκινάει από τη θεσμική ενίσχυση της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης, Αιρετής Περιφερειακής και Τοπικής.
Στο πλαίσιο της επικείμενης Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί  αναγκαιότητα η ουσιαστική αποκέντρωση της κοινωνικής πολιτικής και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων αυτών στη συγκρότηση των νέων δήμων που θα προκύψουν.
Στη παρούσα συγκυρία και  με δεδομένο δε, ότι οι νέοι και ισχυροί Δήμοι που θα προκύψουν καλούνται να αναλάβουν και νέες αρμοδιότητες ( Πρόνοια, προστασία Δημόσιας Υγείας) κρίνεται απαραίτητο στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» να προβλεφθεί:
Η συγκρότηση Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε Ο.Τ.Α. με την αναγκαία και απαραίτητη στελέχωση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και με αποκλειστικές αρμοδιότητες , όπως ενδεικτικά αναφέρουμε:
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Προγράμματα για την αγωγή υγείας και την προαγωγή της υγείας
Πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών
Προστασία και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
Δράσεις για την καταπολέμηση του Κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας
Προγράμματα κοινωνικής εργασίας για τους πρώην φυλακισμένους
Προγράμματα για τους αστέγους
Αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη ΑμεΑ
Κοινωνική ένταξη των πρώην εξαρτημένων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
Υποστήριξη κοινωνικής ένταξης μεταναστών
Ψυχοκοινωνική στήριξη της οικογένειας
Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
Ισότητα των δύο φύλων
Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού σε κάθε Ο.Τ.Α.
Η δρομολόγηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τον αποκεντρωμένο ρόλο των νέων Ο.Τ.Α. στη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.
Η παράλληλη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος Υποστήριξης για τους νέους Ο.Τ.Α., το οποίο θα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και θα αξιοποιεί συμπληρωματικά τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ.
       Παράλληλα εμμένουμε σε προηγούμενες αποφάσεις των Συνεδρίων μας και συγκεκριμένα διεκδικούμε από την Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία:
Την διασφάλιση της βιωσιμότητας όλων των επιτυχημένων  Κοινωνικών Προνοιακών Δομών της Αυτοδιοίκησης αφ’ενός μεν, με την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων και αφ’ετέρου με την  παράλληλη  διασφάλιση της παραμονής του έμπειρου προσωπικού στις ανωτέρω δομές.
Νoμοθετική ρύθμιση για τριμερή χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. με τη συμμετοχή σ’ αυτή της κεντρικής διοίκησης, των ασφαλιστικών οργανισμών και πόρων της Αυτοδιοίκησης.
Τη διαμόρφωση ενός ελάχιστου εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος. Το έτος 2010 έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας
     και του κοινωνικού αποκλεισμού»
Δημιουργία Ειδικού Επιχειρησιακού προγράμματος για τη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης  των ΑΜΕΑ.             
Στο πλαίσιο της νέας εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής, εκπόνηση Ειδικού προγράμματος για τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή ειδικών δράσεων από την Αυτοδιοίκηση, που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των Μεταναστών.
Την αναβάθμιση των Κέντρων Πρόληψης και την αποσαφήνιση 
            του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου με την παράλληλη  
            εξασφάλιση της σταθερής χρηματοδότησης του και της
            διασφάλισης παραμονής του έμπειρου προσωπικού τους.

 Σχετικά με τη λειτουργία του ΕΣΠΑ 2007-2013 διεκδικούμε και καλούμε την αρμόδια πολιτική ηγεσία να αποδεχθεί τις προτάσεις μας:

Στην επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να εξασφαλισθούν πόροι που θα καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες κατασκευής υποδομών στις μεταφερθείσες  και μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
Άμεση ενεργοποίηση των μέτρων του ΕΣΠΑ που προβλέπουν Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση καθώς και οι δράσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Άμεση εφαρμογή και επίσπευση διαδικασιών για την υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ των Δομών «Βοήθεια στο σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» «ΚΗΦΗ»
Την έγκαιρη προκήρυξη του Διαγωνισμού 2010 για το πρόγραμμα “Δομές φύλαξης παιδιών” με ενσωμάτωση των προτάσεων της ΚΕΔΚΕ και ιδιαίτερα αύξηση των ποσών επιχορήγησης στα προγράμματα και στις δομές φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων.
Την εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών  και Βρεφονηπιακών σταθμών.
Την Διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των Κέντρων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών(ΚΕ.Σ.Υ.Υ.) και       Κέντρων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών(Κ.Υ.Υ.) και      Ιατροκοινωνικών  Κέντρων Τσιγγάνων.
   
Β.  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι βασικές προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της απασχόλησης, αφορούν την προώθηση και ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης ως κύριο μέσο καταπολέμησης της ανεργίας και ενσωμάτωσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων με άξονες:
Άμεση αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ΟΑΕΔ. Μετατροπή του σε κεντρικό επιτελικό οργανισμό.
Λειτουργία αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ σε κάθε Δήμο  και με εξασφάλιση της χρηματοδότησης τους.
Καθιέρωση αξιόπιστου συστήματος, σύνθετων περιφερειακών και τοπικών στατιστικών δεικτών. Έκδοση σχετικών στοιχείων από την υπό  σύσταση Ανεξάρτητη Στατιστική Αρχή και το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.(ΠΑΕΠ) του ΟΑΕΔ , σε επίπεδο Ο.Τ.Α.
Μέτρα Θεσμικά και Οικονομικά για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
Ισότιμη συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ στη διαπραγμάτευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

ΑΜΕΣΑ
      Ειδικότερα για την  αντιμετώπιση του επικείμενου κύματος ανεργίας,
       λόγω της κρίσης, ζητάμε:
Θεσμοθέτηση σε αγροτικούς, ορεινούς, νησιωτικούς  ΟΤΑ, της μόνιμης περιοδικής απασχόλησης για την διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Παροχή δυνατότητας στους Ο.Τ.Α. να γίνουν δικαιούχοι του Προγράμματος Νέων Θέσεων εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr