SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

23/3/10

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ"


Πηγή: ΚΕΔΚΕ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27/11/2009)

Η ΚΕΔΚΕ λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και εντονότερη εμπλοκή των Δήμων στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με πολυποίκιλες δομές και δράσεις, αλλά και τις νέες πολιτικές προτεραιότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διοργάνωσε ημερίδα για το «Ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» στη Θεσσαλονίκη την 27η Νοεμβρίου 2009 που κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά και εμπειρικά δεδομένα η αξιοποίηση των τοπικών αρχών στη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας, πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Οι τομείς στους οποίους χρειάζεται να επικεντρωθούμε στην επικείμενη διοικητική μεταρρύθμιση,για τη μεταβίβαση ρόλων και αρμοδιοτήτων, από την συγκεντρωτική παρούσα δομή στην αποκεντρωμένη διαδικασία σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και υλοποίησης δράσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι:

 Ο εξορθολογισμός του υπάρχοντος θεσμικού οργανωτικού πλαισίου, εναρμόνιση των Ν. 3172/2003 και Ν. 3643/2006 (ΚΔΚ) με τις σύγχρονες ανάγκες

 Η δημιουργία και λειτουργία Περιφερειακών και Τοπικών Δομών, παροχής τυποποιημένων υπηρεσιών υγείας για την διαχείριση του μικρού κινδύνου, συμβουλευτικής και καθοδήγησης των ασθενών για την διαχείριση του μείζονος κινδύνου. Η δικτύωσή τους σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, με δυνατότητα αξιοποίησης πρωτοβουλιών και δράσεων της κοινωνίας των πολιτών

 Η δημιουργία συστήματος ορθής εκτίμησης των αναγκών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική διαχείριση των μειζόνων παραγόντων κινδύνου


 Η έμφαση στην ποιότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου, ορθός σχεδιασμός αναγκών στελέχωσης και διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού


 Η on line διασύνδεση και στενή συνεργασία των υπηρεσιών και δομών Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τους ΟΤΑ, με ανακατανομή πόρων προς το τοπικό επίπεδο


Προϋποθέτουν βέβαια:

 την ουσιαστική τήρηση του Συντάγματος, άρθρο 102γ για τους πόρους των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων

 Την βιωσιμότητα των κοινωνικών προνοιακών και συμβουλευτικών υποστηρικτικών δομών που δημιουργήθηκαν από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης καθώς και των Κέντρων Πρόληψης, με συνέχεια του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού τους

Ενδεικτικό πλαίσιο δράσεων δημόσιας υγείας που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους ΟΤΑ.

 Αγωγή υγείας πληθυσμού (στους χώρους εργασίας και στις εκπαιδευτικές δομές)
 Προγράμματα για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (δημιουργική απασχόληση ΑΜΕΑ, ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση πρώην εξαρτημένων, στήριξης μεταναστών και ΡΟΜ)
 Επιδημιολογική έρευνα και καταγραφή των αναγκών υγείας των περιοχών, από τοπικά παρατηρητήρια υγείας
 Προγράμματα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου
 Υπηρεσίες προνοσοκομειακής και μετανοσοκομειακής φροντίδας και αποκατάστασης, παρακολούθηση χρόνιων πασχόντων και κοινωνική φροντίδα
 Διασύνδεση με τις υπηρεσίες και τις δομές Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την συμβουλευτική και καθοδήγηση των ασθενών
 Στελέχωση και ενδυνάμωση του ρόλου και των παρεχόμενων υπηρεσιών των ειδικών ιατρείων και πολυϊατρείων

Σήμερα, έχοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και ελπίζουμε και την κυβερνητική βούληση, διεκδικούμε την ανάπτυξη μιας νέας οργάνωσης για τη Δημόσια Υγεία, με νέα δυναμική και οράματα, που να προβλέπει την ουσιαστική αποκέντρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Σήμερα πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε η αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε επίπεδο Δήμου, να πραγματοποιηθεί με ευθύνη των ΟΤΑ ,ενταγμένων στην Εθνική Στρατηγική ,με την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και την επιστημονική εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την μεταφορά της αρμοδιότητας της διοίκησης και της λειτουργίας στην Τ.Α όλων των Κέντρων Υγείας, με την κατασκευή νέων Κέντρων Υγείας και την ίδρυση και λειτουργία των αναγκαίων Κέντρων Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας, ώστε να καλύπτονται όλοι οι νέοι Δήμοι μετά τη Διοικητική Μεταρρύθμιση.
Σήμερα παρά ποτέ, διεκδικούμε ένα νέο σύστημα Υγείας που θα παρέχει Δημόσια Δωρεάν, υψηλής ποιότητας, Υγεία για όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr